REGULAMIN REZERWACJI

REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW KART MULTISPORT, FITPROFIT, OK. SYSTEM
Active Woman Studio Promocji Zdrowia i Urody

Dotyczy korzystania z kart Multisport,  FitProfit, OK  System oraz klientek Active Woman:

 

 • Użytkownicy kart Multisport,  FitProfit, OK System mają możliwość korzystania z jednorazowego wejścia Open w danym dniu na następujące usługi: zajęcia fitness lub saunę IR. Skorzystanie z drugiej usługi, odbywa się tylko w ramach wolnych miejsc, które pozostają wolne  w dniu wybranych zajęć .

 

 • Na zajęcia jogi oraz tai chi  posiadacze kart oraz klientki Active Woman, mogą zarezerwować tylko  jedno wejścia w dniu zajęć.

 

 • Użytkownicy kart  Ok System mają możliwość korzystania z  usług zgodnie z aktualnie posiadanym karnetem.

 

 • Z sauny Infra-red, w tym samym czasie mogą korzystać maksymalnie 3 osoby. Istnieje możliwość rezerwacji sauny na wyłączność, jednakże wymaga to  opłacenia seansu, zgodnie z cennikiem obowiązującym w Studio. Dla użytkowników kart: MultiSport, FitProfit, OKSystem istnieje możliwość rezerwacji sauny na wyłączność, poprzez uiszczenie dopłaty w wysokości 10zł.

 

 • Rezerwacji, na zajęcia fitness, należy dokonać on-line po wpłaceniu kaucji w wysokości 20 zł (dotyczy to braku odwołania rezerwacji on-line)

 

 • Istnieje konieczność rezygnacji z rezerwacji na usługi Studia,  maksymalnie do 6 godz. przed   rozpoczęciem wybranych zajęć, w danym dniu. W przypadku braku odwołania rezerwacji on-line, zgodnie z regulaminem, zostanie pobrana kaucja w wysokości 10 zł. Natomiast, brak odwołania zajęć, skutkuje automatycznym pobraniem wejścia  Klientkom korzystającym z karnetu AW

 

 • Użytkownicy karty Multisport, FitProfit oraz OKSystem, który nie będzie stosował się do wyżej wymienionych zasad, będzie mógł dokonywać rezerwacji na wybraną przez siebie  usługę tylko na bieżąco, w danym dniu zajęć, w miarę wolnych miejsc na zajęcia fitness.

 

 • Istnieje możliwość zawieszenia karnetu na okres maksymalnie 2 tygodni po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł ( 1 tydzień 10 zł)

 

 • W przypadku rezerwacji usług na dłuższy okres czasu ( 1miesiące) i braku ich odwoływania, nastąpi automatyczne anulowanie pozostałych rezerwacji, dopiero po uzgodnieniu z recepcją i  uiszczeniu kaucji, będzie możliwość dokonania rezerwacji.

 

 

 • Powyższe zasady zostały wprowadzone celem zachowania płynności prowadzenia zajęć, co znacznie poprawi komfort Klientek zainteresowanych systematycznością prowadzonych w Studiu zajęć.

 

Zasady ogólne Studia Active Woman:

 • Uprasza się  o zachowanie czystości we wszystkich pomieszczeniach Studia.
 • Sudio Promocji Zdrowia i Urody  nie ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione na terenie Klubu. Cenne rzeczy należy umieścić w szafkach, do których klucze znajdują się w recepcji
 • Klucz do szafki zostanie wydany,  na czas wizyty w Studiu Promocji Zdrowia i Urody, w zamian za pozostawienie karty klubowej lub innego dokumentu imiennego.
 • W klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – inne od tego, w którym się przyszło – z czystą podeszwą.
 • Za dewastacje rzeczy należących do Studia oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę, Klient ponosi odpowiedzialność prawną i finansową.
 • Na zajęciach fitness oraz korzystając z urządzenia Rolletic obowiązuje strój sportowy dostosowany do charakteru  ćwiczeń.
 • W razie złego samopoczucia, Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym pracownika Studia.
 • Do sterowania wszelkimi urządzeniami należącymi do Studia Promocji Zdrowia i Urody (sauna IRed, klimatyzacja, waga fitness itp.) uprawnieni są tylko pracownicy klubu.
 • Wykluczenie z klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z klubu Klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika.
 • Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Studia Promocji Zdrowia i Urody.

 

 

 • Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

 

 • Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania     
 • Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Studia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad, oraz iż stan mojego zdrowia pozwala mi na korzystanie z usług Active Woman. Jednocześnie oświadczam, że korzystam z usług Studia Active Woman na własną odpowiedzialność.*                                                                                                 
 • Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych oraz  z przetwarzaniem danych wyłącznie przez firmy Active Woman i  Studio Promocji  Zdrowia i Urody  z siedzibą  w Krakowie, przy ul. Józefińskiej 11.                           
 • Powyższe dane będą przetwarzane w celach marketingowych, kontaktowych oraz w celu wykonania usług.*
 • Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania     

 Regulamin Active Woman – Studia Promocji Zdrowia i Urody obowiązuje od dn. 26.01.2009 roku, zaktualizowany dn. 25.05.2018 roku.

Depilacja laserowa w Krakowie
Specjalna oferta dla Ciebie

JESTEŚ WINNA SOBIE TEN MOMENT

Wybierz jeden z naszych pakietów!