KURS KINEZYGERONTOPROFILAKTYKI (KRAKÓW)

O szkoleniu

Kurs realizowany jest w 4 Modułach, każdy moduł odbywa się w odrębnym terminie i zakończony jest otrzymaniem Certyfikatu.

Ukończenie wszystkich modułów daje prawo przystąpienia do egzaminu końcowego na instruktora kinezygerontoprofilaktyki. Osoby kończące kurs otrzymują legitymację instruktorską, za którą dodatkowa płacą.

Wszystkie moduły realizowane są w systemie weekendowym, zajęcia odbywają się w godzinach od 9.30 do 17.30 z przerwą na obiad i na kawę.

Terminy poszczególnych modułów podawane są na bieżąco, na naszej stronie internetowej.

Koszt kursu kinezygerontoprofilaktyki Osoby zainteresowane kursem kinezygerontoprofilaktyki, zobowiązane są do ukończenia wszystkich modułów, aby otrzymać certifikat instruktora kinezygerontoprofilaktyki.

Kurs prowadzi Grażyna Kołomyjska

Grażyna Kołomyjska dr nauk o kulturze fizycznej, specjalista z zakresu gerontologii  i kinezygerontoprofilaktyki.  Osoba z dużym doświadczenie dydaktycznym i naukowym. Były pracownik naukowo-dydaktyczny  AWF w Krakowie. Autorka wielu podręczników i publikacji. Od przeszło 20 lat prowadzi  Studio Promocji Zdrowia i Urody, w którym realizowane są ćwiczenia specjalistyczne  dla seniorów. Podczas swojej działalności, pracując na Uczelni oraz prowadząc swoją działalność,  wyszkoliła wielu instruktorów kinezygerontoprofikaktyki, instruktorów  Nordic  Walkingu,  przeprowadziła wiele kursów z zakresu wysiłkowego nietrzymania moczu.  Program kinezygeronto- profilaktyki,  jest programem autorskim dr Grażyny Kołomyjskiej.

Informacje o modułach

Uwaga Osoby zainteresowane ukończeniem tylko jednego modułu, płacą za wybrany moduł. Cena za pojedynczy moduł podana jest w opisie Moduły.

Modułu A uczestnicy otrzymują certyfikat, natomiast osoby kończące moduły A i B otrzymują skrypt opracowany przez Grażynę Kołomyjską i innych autorów oraz certyfikat.

Modułu C osoby kończące otrzymują skrypt „ Trening mięśni dna miednicy w wysiłkowym nietrzymaniu moczu” opracowany przez Grażynę Kołomyjską oraz certyfikat.

Moduł Nordic Walkingu, osoby kończące otrzymują skrypt opracowany przez Grażynę Kołomyjską oraz certyfikat.

Informacje o modułach

MODUŁ A
Aktywny Senior
Cena za moduł A 690 zł,

Moduł B
cena za moduł B 690 zł,

Część teoretyczna 8 godzin dydaktycznych

Wybrane zagadnienia z gerontologii – zmiany zwyrodnieniowe narządu ruchu w aspekcie aktywności ruchowej seniorów; rola aktywności ruchowej w profilaktyce i terapii osteoporozy; zmiany morfo- funkcjonalne w układzie oddechowym i krążenia; znaczenie aktywności ruchowej w profilaktyce cukrzycy typu 2.

Część praktyczna 8 godzin dydaktycznych

Zajęcia ogólno usprawniające dla grup początkujących i średniozaawansowanych z wykorzystaniem krzeseł ( gimnastyka krzesełkowa); ćwiczenia na matach z użyciem różnych przyborów wzbogacających i urozmaicających prowadzenie zajęć z seniorami; krótka lekcja choreografii w fitnessie i rozliczania rytmu.

MODUŁ B
Aktywny Senior Część II (cena 690 zł)

Część teoretyczna 4 godzin dydaktycznych

Założenia metodyczne i organizacyjne związane z prowadzeniem zajęć z seniorami; ograniczenia zdrowotne dotyczące aktywności ruchowej, ćwiczenia relaksacyjne w procesie reedukacji seniorów; specyfika prowadzenia zajęć z osobami starszymi, osobowość instruktora .

Część praktyczna 8 godzin dydaktycznych.

Pozycje wyjściowe do ćwiczeń, kierunki ruchu, płaszczyzny ruchu, ćwiczenia ramion, tułowia, nóg, głowy i szyi, które znajdują zastosowanie w pracy z seniorami. Zajęcia usprawniające dla grup zaawansowanych z użyciem różnych przyborów; nauka i doskonalenie umiejętności rozliczania rytmu. Próby samodzielnego prowadzenia zajęć przez uczestników szkolenia.

MODUŁ C
Profilaktyka i terapia w pracy z seniorami 16 godzin dydaktycznych.

Cena za Moduł 690 zł

Część 1 Zdrowy kręgosłup

Przyczyny zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa ; korygowanie postawy podczas wykonywania różnych czynności; ocena postawy ciała; testy badające narząd ruchu; trening mięśni głębokich. Pozycje wyjściowe w ćwiczeniach zdrowy kręgosłup; przegląd ćwiczeń, które znajdują zastosowanie w zajęciach zdrowy kręgosłup; ćwiczenia rozciągające w usprawnianiu i relaksacji kręgosłupa; ćwiczenia stabilizacji głębokiej.

Część 2 Trening mięśni dna miednicy w wysiłkowym nietrzymania moczu (NTM) 8 godzin dydaktycznych

Anatomia mięśni dna miednicy; przyczyny i objawy NTM; znaczenie mięśni dna miednicy w życiu kobiety; prawidłowy mechanizm oddawania moczu . Stabilizacja kręgosłupa i miednicy; przegląd ćwiczeń stosowanych w profilaktyce i terapii wysiłkowego nietrzymania moczu; współzależność ćwiczeń zdrowy kręgosłup z ćwiczeniami mięśni dna miednicy.

MODUŁ D
Nauka i doskonalenie Nordic Walkingu 8 godzin dydaktycznych

Cena za moduł 690 zł

Wykład Dobór sprzętu, warunki bezpieczeństwa, znaczenie Nordic Walkingu w reedukacji ruchowej seniorów, walory zdrowotne Nordic Walkingu, lekcja Nordic Walkingu na sali – program autorski dr Grażyny Kołomyjskiej;

Zajęcia terenowe Nauka i doskonalenie techniki podstawowej; marsze w terenie doskonalące technikę podstawową , sposoby wchodzenia pod górę i schodzenia z góry; wykorzystanie urozmaiceń terenowych, które wzbogacają i urozmaicają marsze Nordic Walking; różne wersje zajęć w terenie.

Zajęcia praktyczne 8 godzin dydaktycznych

Prowadzenie zajęć usprawniających dla seniorów przez uczestników szkolenia sprawdzenia; korygowanie i doskonalenie umiejętności zdobytych na kursie kinezygerontoprofilaktyki.

Zjazd końcowy egzamin 6 – 8 godzin, zależnie od ilości uczestników kursów.

Egzamin – prowadzenie lekcji egzaminacyjnych przez uczestników kursu, zakończenie kursu, podsumowanie, rozdanie legitymacji instruktorskich.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I ZAMÓW TERAZ!

Masz dodatkowe pytania?
Umów się na bezpłatną konsultację!
Odpowiemy na Twoje pytania