KURS KINEZYGERONTOPROFILAKTYKI (KRAKÓW)

O szkoleniu

Kurs realizowany jest w 4 Modułach, każdy moduł odbywa się w odrębnym terminie i zakończony jest otrzymaniem Certyfikatu.

Ukończenie wszystkich modułów daje prawo przystąpienia do egzaminu końcowego na instruktora kinezygerontoprofilaktyki. Osoby kończące kurs otrzymują legitymację instruktorską, za którą dodatkowa płacą.

Wszystkie moduły realizowane są w systemie weekendowym, zajęcia odbywają się w godzinach od 9.30 do 17.30 z przerwą na obiad i na kawę.

Terminy poszczególnych modułów podawane są na bieżąco, na naszej stronie internetowej.

Koszt kursu kinezygerontoprofilaktyki Osoby zainteresowane kursem kinezygerontoprofilaktyki, zobowiązane są do ukończenia wszystkich modułów, płacą za kurs w dwóch ratach. Pierwsza rata wynosi 650zł, opłatę należy uiścić najpóźniej do 1 tygodnia przed rozpoczęciem kursu, druga rata wynosi 600 zł, opłatę należy uregulować przed rozpoczęciem Modułu B.

Kurs prowadzi Grażyna Kołomyjska

Grażyna Kołomyjska dr nauk o kulturze fizycznej, specjalista z zakresu gerontologii  i kinezygerontoprofilaktyki.  Osoba z dużym doświadczenie dydaktycznym i naukowym. Były pracownik naukowo-dydaktyczny  AWF w Krakowie. Autorka wielu podręczników i publikacji. Od przeszło 20 lat prowadzi  Studio Promocji Zdrowia i Urody, w którym realizowane są ćwiczenia specjalistyczne  dla seniorów. Podczas swojej działalności, pracując na Uczelni oraz prowadząc swoją działalność,  wyszkoliła wielu instruktorów kinezygerontoprofikaktyki, instruktorów  Nordic  Walkingu,  przeprowadziła wiele kursów z zakresu wysiłkowego nietrzymania moczu.  Program kinezygeronto- profilaktyki,  jest programem autorskim dr Grażyny Kołomyjskiej.

Info o modułach

Uwaga Osoby zainteresowane ukończeniem tylko jednego modułu, płacą za wybrany moduł. Cena za pojedynczy moduł podana jest w opisie Moduły.

Modułu A uczestnicy otrzymują certyfikat, natomiast osoby kończące moduły A i B otrzymują skrypt opracowany przez Grażynę Kołomyjską i innych autorów oraz certyfikat.

Modułu C osoby kończące otrzymują skrypt „ Trening mięśni dna miednicy w wysiłkowym nietrzymaniu moczu” opracowany przez Grażynę Kołomyjską oraz certyfikat.

Moduł Nordic Walkingu, osoby kończące otrzymują skrypt opracowany przez Grażynę Kołomyjską oraz certyfikat.

Info o modułach

MODUŁ A
Aktywny Senior
Cena za moduł A 450 zł,

Moduł B
cena za moduł B 350 zł,

Moduł A i B przy jednorazowej wpłacie wynosi 700 zł

Część teoretyczna 8 godzin dydaktycznych

Wybrane zagadnienia z gerontologii – zmiany zwyrodnieniowe narządu ruchu w aspekcie aktywności ruchowej seniorów; rola aktywności ruchowej w profilaktyce i terapii osteoporozy; zmiany morfo- funkcjonalne w układzie oddechowym i krążenia; znaczenie aktywności ruchowej w profilaktyce cukrzycy typu 2.

Część praktyczna 8 godzin dydaktycznych

Zajęcia ogólno usprawniające dla grup początkujących i średniozaawansowanych z wykorzystaniem krzeseł ( gimnastyka krzesełkowa); ćwiczenia na matach z użyciem różnych przyborów wzbogacających i urozmaicających prowadzenie zajęć z seniorami; krótka lekcja choreografii w fitnessie i rozliczania rytmu.

MODUŁ B
Aktywny Senior Część II (cena 350 zł)

Część teoretyczna 4 godzin dydaktycznych

Założenia metodyczne i organizacyjne związane z prowadzeniem zajęć z seniorami; ograniczenia zdrowotne dotyczące aktywności ruchowej, ćwiczenia relaksacyjne w procesie reedukacji seniorów; specyfika prowadzenia zajęć z osobami starszymi, osobowość instruktora .

Część praktyczna 8 godzin dydaktycznych.

Pozycje wyjściowe do ćwiczeń, kierunki ruchu, płaszczyzny ruchu, ćwiczenia ramion, tułowia, nóg, głowy i szyi, które znajdują zastosowanie w pracy z seniorami. Zajęcia usprawniające dla grup zaawansowanych z użyciem różnych przyborów; nauka i doskonalenie umiejętności rozliczania rytmu. Próby samodzielnego prowadzenia zajęć przez uczestników szkolenia.

MODUŁ C
Profilaktyka i terapia w pracy z seniorami 16 godzin dydaktycznych.

Cena za Moduł 450 zł

Część 1 Zdrowy kręgosłup

Przyczyny zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa ; korygowanie postawy podczas wykonywania różnych czynności; ocena postawy ciała; testy badające narząd ruchu; trening mięśni głębokich. Pozycje wyjściowe w ćwiczeniach zdrowy kręgosłup; przegląd ćwiczeń, które znajdują zastosowanie w zajęciach zdrowy kręgosłup; ćwiczenia rozciągające w usprawnianiu i relaksacji kręgosłupa; ćwiczenia stabilizacji głębokiej.

Część 2 Trening mięśni dna miednicy w wysiłkowym nietrzymania moczu (NTM) 8 godzin dydaktycznych

Anatomia mięśni dna miednicy; przyczyny i objawy NTM; znaczenie mięśni dna miednicy w życiu kobiety; prawidłowy mechanizm oddawania moczu . Stabilizacja kręgosłupa i miednicy; przegląd ćwiczeń stosowanych w profilaktyce i terapii wysiłkowego nietrzymania moczu; współzależność ćwiczeń zdrowy kręgosłup z ćwiczeniami mięśni dna miednicy.

MODUŁ D
Nauka i doskonalenie Nordic Walkingu 8 godzin dydaktycznych

Cena za moduł 350 zł

Wykład Dobór sprzętu, warunki bezpieczeństwa, znaczenie Nordic Walkingu w reedukacji ruchowej seniorów, walory zdrowotne Nordic Walkingu, lekcja Nordic Walkingu na sali – program autorski dr Grażyny Kołomyjskiej;

Zajęcia terenowe Nauka i doskonalenie techniki podstawowej; marsze w terenie doskonalące technikę podstawową , sposoby wchodzenia pod górę i schodzenia z góry; wykorzystanie urozmaiceń terenowych, które wzbogacają i urozmaicają marsze Nordic Walking; różne wersje zajęć w terenie.

Zajęcia praktyczne 8 godzin dydaktycznych

Prowadzenie zajęć usprawniających dla seniorów przez uczestników szkolenia sprawdzenia; korygowanie i doskonalenie umiejętności zdobytych na kursie kinezygerontoprofilaktyki.

Zjazd końcowy egzamin 6 – 8 godzin, zależnie od ilości uczestników kursów.

Egzamin – prowadzenie lekcji egzaminacyjnych przez uczestników kursu, zakończenie kursu, podsumowanie, rozdanie legitymacji instruktorskich.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I ZAMÓW TERAZ!

Masz dodatkowe pytania?
Umów się na bezpłatną konsultację!
Odpowiemy na Twoje pytania